Verlenging van de corona-maatregelen

Beste Leerlingen, ouders

Het nieuws met de verlenging van de corona-maatregelen tot 3 mei zal ongetwijfeld al iedereen bereikt hebben. Dit zorgt natuurlijk ook dat wij een aantal beslissingen moeten nemen waar we jullie graag willen van op de hoogte brengen.

Muziekafdeling:

De leerkrachten probeerden tijdens de afgelopen periode van 3 lesweken op verschillende manieren met jullie in contact te blijven. Dit door bijvoorbeeld online lessen te geven of op opnames die jullie doorstuurden feedback te geven.
Via een aantal vraagjes die jullie per mail ontvangen gaan wij deze lessen evalueren.

Natuurlijk is het werken met online lessen voor een heleboel lessen die wij aanbieden niet mogelijk. Wij kiezen er dan ook voor als school om GEEN lidgelden terug te betalen maar deze lessen in te halen.
Concreet wil dit zeggen dat wij volgend jaar 2020-2021 ons schooljaar wat anders zullen inrichten. Wij zouden werken met een verkort schooljaar (4 weken minder).

Wat houdt dat dan juist in: Het huidig schooljaar vatten we terug aan begin oktober 2020 : van oktober tot begin november 2020 worden er 4 weken inhaalles geven volgens het huidige uurrooster (op je vaste uur van dit schooljaar.) Indien je graag wenst dat je lessen nu digitaal verder gegeven worden dan zullen deze gegeven lessen afgetrokken worden van deze 4 weken. Dit natuurlijk in samenspraak met jullie!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 zullen starten in juni zoals elk jaar, maar dit schooljaar zal pas aanvatten na de herfstvakantie en loopt van begin november 2020 tot juni 2021.
Indien de periode na 3 mei nogmaals verlengd zou worden dan zullen wij ook deze lessen inhalen door dit schooljaar te hervatten vanaf september in plaats van oktober. Dit afhankelijk van de periode van verlenging.

De muziekvoorstelling op het einde van het schooljaar in de Stringe moeten we jammer genoeg afgelasten.

Theaterafdeling;

Inhaallessen:

We kiezen ervoor om ook al de theaterlessen in te halen: kleuters, lagere, middelbaar, hogere en volwassen.
Net zoals bij de muziekafdeling zullen we volgend jaar met een verkort schooljaar werken dat zal starten vanaf november 2020.
Van oktober tot begin november 2020 halen we de lessen in die we verloren tijdens dit huidige schooljaar. Indien de periode na 4 mei verlengd zou worden dan zullen we het schooljaar vervroegd in september starten. Dit afhankelijk van de verlenging van de corona maatregelen.
Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zullen starten in juni. Het schooljaar volgend jaar zal dan lopen van november 2020 (na de herfstvakantie ) tot juni 2021.

Het toonmoment van de kleuters en de theatervoorstelling van de volwassenen zullen wij naar een latere datum verplaatsen in samenspraak en overleg.

Aladdin:

Zoals velen al de bui voelden hangen zal de voorstelling ALADDIN eind mei AFGELAST worden. Deze kan en mag tot onze grote spijt om zeer veel redenen niet plaats vinden. De voorstelling ALADDIN wordt verplaatst naar zaterdag 31 oktober 2020 en zondag 1 november 2020 . Meer info over repetitie momenten volgt per email.

Dank voor jullie begrip en draag goed zorg voor elkaar!

Jonathan(verantwoordelijke muziekafdeling)
Aude (verantwoordelijke theaterafdeling)