Heropstart individuele lessen

Na weken in isolatie creatief te moeten zijn is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel.
Wij kregen groen licht van de burgemeester van Anzegem om de individuele muzieklessen terug op te starten.

Vanaf maandag 1 juni mogen wij onze muziekleerlingen terug ontvangen in onze school, dit wel onder strikte maatregelen. Al de individuele muzieklessen gaan door op het eigen lesuur en lesdag.
(De eerste lessen gaan dus wel degelijk door op de feestdag)

De individuele lessen zullen doorgaan tot en met 27 juni, en opnieuw hervat worden vanaf 31 augustus tot en met 24 oktober.
Zo zullen de 12 gemiste lessen door de corona-maatregelen allemaal ingehaald kunnen worden. (de lessen die sommige leerlingen online gekregen hebben worden hier van afgetrokken)
Het staat vrij van de leraars om in onderling overleg een alternatieve planning uit te werken indien dit voor beide partijen past.

MAATREGELEN

  1. Bij het binnenkomen van de school draag je een mondmasker en was of ontsmet je de handen. (we voorzien ontsmettingsmiddel aan de deur en in de lokalen)
  2. Je komt maar de school binnen op het moment dat je eigen les van start gaat, en wanneer de vorige leerling buiten is gekomen. Voor je les wacht je buiten of in de auto
  3. Alleen leerlingen betreden de school, ouders/grootouders dienen buiten te blijven wachten
  4. Ben je ziek dan kom je niet naar je les en blijf je thuis
  5. Denk je zelf besmet te zijn dan breng je ons daar onmiddellijk van op de hoogte
  6. Je brengt je eigen gitaar, drumstokken mee
  7. In de pianoklas ontsmetten wij de piano na elke les
  8. In de zangles wordt er niet gezongen met microfoon, tenzij je je eigen microfoon meebrengt
  9. Je houdt afstand van de leerkracht en anderen in de school

 
Groepslessen (popkoor en theaterlessen) kunnen nog niet worden heropgestart en starten pas opnieuw begin september tot eind oktober.
We werken momenteel echter wel een planning uit waarbij de theaterleerlingen nog voor het einde van juni in kleine groepjes één lesje buiten kunnen krijgen. Hiervan worden jullie binnenkort op de hoogte gebracht.

Tot binnenkort!

Regeling bij heropstart lessen

Beste Leerlingen, ouders

Door het coronavirus moesten wij vanaf 14 maart vroegtijdig de lessen stopzetten. Wij blijven de situatie voortdurend monitoren maar hebben nog steeds geen concreet antwoord wanneer en onder welke vorm wij zouden mogen heropenen. Wij krijgen echter meer en meer de indruk dat heropenen dit schooljaar mogelijks niet meer zal lukken of enkel nog de laatste weken van juni.

Daardoor konden er dit schooljaar heel wat lessen niet doorgaan. Sommigen hebben wel nog les online kunnen krijgen. Maar dat was niet voor iedere cursus even vanzelfsprekend.

Daarom dat we in onze mail van 16 april een bevraging hebben gedaan voor wie deze konden doorgaan, en voor wie er inhaallessen voorzien moeten worden. We hebben dit samen met onze leraars zo goed mogelijk proberen op te lijsten.

We zullen jullie elk afzonderlijk contacteren met een voorstel van timing voor de inhaallessen. Deze zullen doorgaan vanaf 31 augustus tot en met 7 november (dus ook in het herfstverlof). Op deze manier worden er 10 inhaallessen voorzien.
In principe is het zo dat we het huidig lessenrooster zullen volgen, tenzij anders besproken met jullie leraar. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens de vakantie je inhaalles te krijgen dit in samenspraak met de leerkracht en enkel voor de individuele lessen.

We hebben er van bij het begin van de crisis voor gekozen om de lessen in te halen, zodat iedereen op een correcte manier zijn/haar schooljaar kan afwerken. Niet in het minst voor de theaterleerlingen die maanden voorbereiding gestoken hebben in hun nieuwe voorstelling “Aladdin”. Het zou zonde zijn om al deze energie verloren te laten gaan. De voorstelling is verplaatst naar 31 oktober en 1 november 2020.

We hopen op jullie begrip,

Jonathan & Aude