Het Muziekhuis blijft open!

De lessen kunnen m.a.w. doorgaan zoals voorzien.

De laatste dagen kregen we heel wat vragen hieromtrent maar konden we helaas geen duidelijk antwoord geven vanwege de late publicatie van het ministerieel besluit, en de diensten die in het weekend niet bereikbaar waren.

De corona-veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van kracht:

  1. Bij het binnenkomen van de school draag je een mondmasker en was of ontsmet je de handen. (we voorzien ontsmettingsmiddel aan de deur en in de lokalen)
  2. Je komt maar de school binnen op het moment dat je eigen les van start gaat, en wanneer de vorige leerling buiten is gekomen. Voor je les wacht je buiten of in de auto
  3. Alleen leerlingen betreden de school, ouders/grootouders dienen buiten te blijven wachten
  4. Ben je ziek dan kom je niet naar je les en blijf je thuis
  5. Denk je zelf besmet te zijn dan breng je ons daar onmiddellijk van op de hoogte
  6. Je brengt je eigen gitaar, drumstokken mee
  7. In de pianoklas ontsmetten wij de piano na elke les
  8. In de zangles wordt er niet gezongen met microfoon, tenzij je je eigen microfoon meebrengt
  9. Je houdt afstand van de leerkracht en anderen in de school