Welkom bij het muziekhuis, een school van muziek,
theater en creatieve ontmoetingen.

Heropstart individuele lessen

Na weken in isolatie creatief te moeten zijn is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel.
Wij kregen groen licht van de burgemeester van Anzegem om de individuele muzieklessen terug op te starten.

Vanaf maandag 1 juni mogen wij onze muziekleerlingen terug ontvangen in onze school, dit wel onder strikte maatregelen. Al de individuele muzieklessen gaan door op het eigen lesuur en lesdag.
(De eerste lessen gaan dus wel degelijk door op de feestdag)

De individuele lessen zullen doorgaan tot en met 27 juni, en opnieuw hervat worden vanaf 31 augustus tot en met 24 oktober.
Zo zullen de 12 gemiste lessen door de corona-maatregelen allemaal ingehaald kunnen worden. (de lessen die sommige leerlingen online gekregen hebben worden hier van afgetrokken)
Het staat vrij van de leraars om in onderling overleg een alternatieve planning uit te werken indien dit voor beide partijen past.

MAATREGELEN

  1. Bij het binnenkomen van de school draag je een mondmasker en was of ontsmet je de handen. (we voorzien ontsmettingsmiddel aan de deur en in de lokalen)
  2. Je komt maar de school binnen op het moment dat je eigen les van start gaat, en wanneer de vorige leerling buiten is gekomen. Voor je les wacht je buiten of in de auto
  3. Alleen leerlingen betreden de school, ouders/grootouders dienen buiten te blijven wachten
  4. Ben je ziek dan kom je niet naar je les en blijf je thuis
  5. Denk je zelf besmet te zijn dan breng je ons daar onmiddellijk van op de hoogte
  6. Je brengt je eigen gitaar, drumstokken mee
  7. In de pianoklas ontsmetten wij de piano na elke les
  8. In de zangles wordt er niet gezongen met microfoon, tenzij je je eigen microfoon meebrengt
  9. Je houdt afstand van de leerkracht en anderen in de school

 
Groepslessen (popkoor en theaterlessen) kunnen nog niet worden heropgestart en starten pas opnieuw begin september tot eind oktober.
We werken momenteel echter wel een planning uit waarbij de theaterleerlingen nog voor het einde van juni in kleine groepjes één lesje buiten kunnen krijgen. Hiervan worden jullie binnenkort op de hoogte gebracht.

Tot binnenkort!

Regeling bij heropstart lessen

Beste Leerlingen, ouders

Door het coronavirus moesten wij vanaf 14 maart vroegtijdig de lessen stopzetten. Wij blijven de situatie voortdurend monitoren maar hebben nog steeds geen concreet antwoord wanneer en onder welke vorm wij zouden mogen heropenen. Wij krijgen echter meer en meer de indruk dat heropenen dit schooljaar mogelijks niet meer zal lukken of enkel nog de laatste weken van juni.

Daardoor konden er dit schooljaar heel wat lessen niet doorgaan. Sommigen hebben wel nog les online kunnen krijgen. Maar dat was niet voor iedere cursus even vanzelfsprekend.

Daarom dat we in onze mail van 16 april een bevraging hebben gedaan voor wie deze konden doorgaan, en voor wie er inhaallessen voorzien moeten worden. We hebben dit samen met onze leraars zo goed mogelijk proberen op te lijsten.

We zullen jullie elk afzonderlijk contacteren met een voorstel van timing voor de inhaallessen. Deze zullen doorgaan vanaf 31 augustus tot en met 7 november (dus ook in het herfstverlof). Op deze manier worden er 10 inhaallessen voorzien.
In principe is het zo dat we het huidig lessenrooster zullen volgen, tenzij anders besproken met jullie leraar. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens de vakantie je inhaalles te krijgen dit in samenspraak met de leerkracht en enkel voor de individuele lessen.

We hebben er van bij het begin van de crisis voor gekozen om de lessen in te halen, zodat iedereen op een correcte manier zijn/haar schooljaar kan afwerken. Niet in het minst voor de theaterleerlingen die maanden voorbereiding gestoken hebben in hun nieuwe voorstelling “Aladdin”. Het zou zonde zijn om al deze energie verloren te laten gaan. De voorstelling is verplaatst naar 31 oktober en 1 november 2020.

We hopen op jullie begrip,

Jonathan & Aude

Verlenging van de corona-maatregelen

Beste Leerlingen, ouders

Het nieuws met de verlenging van de corona-maatregelen tot 3 mei zal ongetwijfeld al iedereen bereikt hebben. Dit zorgt natuurlijk ook dat wij een aantal beslissingen moeten nemen waar we jullie graag willen van op de hoogte brengen.

Muziekafdeling:

De leerkrachten probeerden tijdens de afgelopen periode van 3 lesweken op verschillende manieren met jullie in contact te blijven. Dit door bijvoorbeeld online lessen te geven of op opnames die jullie doorstuurden feedback te geven.
Via een aantal vraagjes die jullie per mail ontvangen gaan wij deze lessen evalueren.

Natuurlijk is het werken met online lessen voor een heleboel lessen die wij aanbieden niet mogelijk. Wij kiezen er dan ook voor als school om GEEN lidgelden terug te betalen maar deze lessen in te halen.
Concreet wil dit zeggen dat wij volgend jaar 2020-2021 ons schooljaar wat anders zullen inrichten. Wij zouden werken met een verkort schooljaar (4 weken minder).

Wat houdt dat dan juist in: Het huidig schooljaar vatten we terug aan begin oktober 2020 : van oktober tot begin november 2020 worden er 4 weken inhaalles geven volgens het huidige uurrooster (op je vaste uur van dit schooljaar.) Indien je graag wenst dat je lessen nu digitaal verder gegeven worden dan zullen deze gegeven lessen afgetrokken worden van deze 4 weken. Dit natuurlijk in samenspraak met jullie!

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 zullen starten in juni zoals elk jaar, maar dit schooljaar zal pas aanvatten na de herfstvakantie en loopt van begin november 2020 tot juni 2021.
Indien de periode na 3 mei nogmaals verlengd zou worden dan zullen wij ook deze lessen inhalen door dit schooljaar te hervatten vanaf september in plaats van oktober. Dit afhankelijk van de periode van verlenging.

De muziekvoorstelling op het einde van het schooljaar in de Stringe moeten we jammer genoeg afgelasten.

Theaterafdeling;

Inhaallessen:

We kiezen ervoor om ook al de theaterlessen in te halen: kleuters, lagere, middelbaar, hogere en volwassen.
Net zoals bij de muziekafdeling zullen we volgend jaar met een verkort schooljaar werken dat zal starten vanaf november 2020.
Van oktober tot begin november 2020 halen we de lessen in die we verloren tijdens dit huidige schooljaar. Indien de periode na 4 mei verlengd zou worden dan zullen we het schooljaar vervroegd in september starten. Dit afhankelijk van de verlenging van de corona maatregelen.
Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zullen starten in juni. Het schooljaar volgend jaar zal dan lopen van november 2020 (na de herfstvakantie ) tot juni 2021.

Het toonmoment van de kleuters en de theatervoorstelling van de volwassenen zullen wij naar een latere datum verplaatsen in samenspraak en overleg.

Aladdin:

Zoals velen al de bui voelden hangen zal de voorstelling ALADDIN eind mei AFGELAST worden. Deze kan en mag tot onze grote spijt om zeer veel redenen niet plaats vinden. De voorstelling ALADDIN wordt verplaatst naar zaterdag 31 oktober 2020 en zondag 1 november 2020 . Meer info over repetitie momenten volgt per email.

Dank voor jullie begrip en draag goed zorg voor elkaar!

Jonathan(verantwoordelijke muziekafdeling)
Aude (verantwoordelijke theaterafdeling)

Opschorten van de lessen vanwege het COVID-19 virus

Gezien de omvang van het COVID-19 virus krijgen wij van het gemeentebestuur het advies al de individuele- en groepslessen op te schorten tot na de paasvakantie.
Daaronder vallen dus alle individuele lessen zang, piano, gitaar, basgitaar en drums, alsook de groepslessen drama lessen voor kleuters, theater lager en middelbaar, theater voor volwassenen, het theater atelier en het popkoor.
Deze maatregel gaat in vanaf deze avond (vrijdag 13 maart 2020), bij gevolg gaan er dus geen individuele- als groepslessen meer door vanaf zaterdag 14 maart 2020 tot zondag 19 april 2020.

We bekijken de komende dagen wat de mogelijkheden zijn om de weggevallen lessen op een ander moment te kunnen inplannen.

Theatervoorstelling ALADDIN

Wij krijgen heel wat vragen ivm de voorstelling ‘Aladdin’ midden mei.
Op dit moment kunnen wij de situatie moeilijk inschatten zowel op vlak van het virus als op vlak van de haalbaarheid van de voorstelling.

Daarom werkten wij al een back-up plan uit.
Indien de groepslessen dit schooljaar niet meer ingehaald zouden kunnen worden en wij genoodzaakt zijn de voorstelling in mei af te lassen ( of omwille van het virus of omwille van haalbaarheid) zullen deze lessen in september 2020 ingehaald worden. De voorstelling Aladdin zal in dat geval verplaatst worden naar het eerste weekend van de herfstvakantie ( vrijdag 29 oktober, zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober)

Wij betreuren de situatie maar omwille van de volksgezondheid zijn wij genoodzaakt de richtlijnen te volgen.

Wij hopen op jullie begrip en doen al het mogelijke om deze situatie zo goed mogelijk op te volgen.
Wie nog vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Vriendelijke groeten
Jonathan & Aude

verantwoordelijke muziekafdeling (Jonathan – 0473/467459)
verantwoordelijke theaterafdeling (Aude – 0498/034300)

Snow And Xmas Show (vrijdag 20 december om 20u)

Al 13 jaar maken we jaarlijks in de kerstperiode een spetterende Christmas Show door en voor leerlingen. Ook dit jaar ontbreekt de traditie niet. Leerlingen van vzw Het Muziekhuis geven in een kerstjasje het beste van zichzelf tijdens deze Snow and Xmas show.

De klassieke kerstnummers passeren de revue maar ook nieuwe moderne nummers worden hier op magische wijze gebracht.

Heb je zin in een gezellige muzikale avond met je familie, een straffe combinatie van muziek- en zangtalent, of gewoon om even de kerstsfeer op te snuiven dan ben je meer dan welkom op deze eerste voorstelling van het schooljaar.

Waar: vzw Het Muziekhuis (Heirbaan 57, Anzegem)
Wanneer: vrijdag 20 december om 20u
Inkom : €3 voor niet lid, gratis (voor leden)

Opendeurdag 22 september

De start van het nieuwe schooljaar komt dichterbij.

Voor wie zich nog niet heeft ingeschreven, en eerst eens een kijkje wil komen nemen in school, en meer uitleg wil vragen aan onze leraars, dan kan je dit zeker doen op onze opendeurdag.

Deze gaat door op zondag 22 september van 13u tot 17u

Je hoeft uiteraard niet te wachten tot de opendeurdag om je in te schrijven.
Inschrijven kan je nog steeds hier doen.

De lessen starten vanaf dinsdag 1 oktober 2019.

Inschrijven schooljaar 2019-2020

Wie zich wil inschrijven voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 kan dit vanaf vandaag doen.

Inschrijven kan door hier te klikken.

 

 

Belangrijke info voor wie op 2 juni naar de theatervoorstelling van Belle & Het Beest gaat in de Stringe in Vichte

Op 2 juni gaat ook het BK baanwielrennen voor junioren door in Anzegem.
Hierdoor zullen heel wat straten afgezet zijn, ook de parking van de Stringe zal niet beschikbaar zijn.

Daarom graag jullie aandacht voor onderstaande opmerkingen vanuit de gemeente Anzegem over bereikbaarheid en parkeerplaatsen voor de bezoekers van De Stringe.

BEREIKBAARHEID

OC De Stringe Vichte zal het best bereikbaar zijn vanuit de richting Anzegem : Heirweg – Schaagstraat – Groenstraat – Brandgatstraat  – Ingooigemstraat – Elsdreef – Waregemstraat en dan zo naar Vichte Molenhuis ofwel via E17 afrit Deerlijk en zo direct naar Vichte

PARKEREN

Parkeren kan je best langs de N36 of in de straten P.Wielemansstraat, Vlasschaardstraat of Deerlijkstraat. 

De laatste wedstrijd eindigt pas om 18 uur ongeveer dus ook voor wie naar de laatste voorstelling komt is deze info belangrijk.